Nie ma problemu naliczania VAT za dostawę mediów dla najemców lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 22966).

Wspólnota występuje w odmiennych rolach w sytuacji nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz w związku z utrzymywaniem poszczególnych lokali właścicieli. W tym pierwszym przypadku wspólnota nie świadczy żadnych czynności opodatkowanych VAT na rzecz właścicieli lokali i sama występuje jako ostateczny konsument. W konsekwencji uiszczanie przez członków wspólnoty należności na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami ustawy o VAT. Brak jest zatem podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami w związku z ponoszonymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną.

Z kolei gdy ponoszone są wydatki przez właściciela wyłącznie w związku z odrębną własnością lokalu, wspólnota w zakresie nabywanych towarów i usług celem zaopatrzenia poszczególnych lokali występuje w roli podatnika VAT. Dokonuje wtedy odprzedaży zakupionych towarów i usług właścicielom lokali. Jeżeli nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego, dokonywane przez nią czynności w tym zakresie powinny być dokumentowane fakturami.

Resort podkreślił, że problem ten został rozwiązany w interpretacji ogólnej MF z 21 czerwca 2011 r. (nr PT8/033/101/AEW/11/PT-571).