Dochód z lokaty, na której wspólnota mieszkaniowa trzyma środki przeznaczone na gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, jest opodatkowany – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.
Wspólnota mieszkaniowa nie chce, aby środki finansowe, które wpłacają właściciele lokali, leżały bezczynnie na kontach.
Przekazuje je więc na lokaty bankowe i uzyskuje od nich odsetki.
W ten sposób pomnaża pieniądze i ma więcej środków na tzw. utrzymanie zasobów mieszkaniowych. W rozstrzyganej sprawie problem dotyczył jednak tego, czy od uzyskanego w ten sposób dochodu, spółdzielnia musi płacić podatek dochodowy od osób prawnych, czy jest z tego podatku zwolniona.
Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
Jak wyjaśniał sędzia NSA Tomasz Zborzyński, istota rozstrzygnięcia sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy środki z lokat wspólnoty mieszkaniowej można zaliczyć do środków uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
NSA orzekł, że nie są to środki zwolnione z podatku, ponieważ nie można ich zaliczyć do środków przeznaczonych na cel wskazany w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.

Stawka podatku z dochodów uzyskanych z lokat bankowych wynosi 19 proc.

Sędzia Tomasz Zborzyński podkreślał, że zwolnienia podatkowe muszą być interpretowane ściśle.
Uzasadniał, że jedynie w przypadku gdy powstają dochody w spółdzielni mieszkaniowej obliczane w ten sposób, że wpłaty członków spółdzielni przewyższają wydatki na cele mieszkaniowe, można stosować zwolnienie z podatku.
Natomiast uzyskiwanie dochodów z lokat bankowych nie może być zwolnione. Jest to bowiem dochód z kapitałów pieniężnych, a nie dochód z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Wyrok jest prawomocny.

ORZECZENIE
Wyrok NSA z 28 lutego 2012 r., sygn. akt II FSK 1634/10.