Uzyskane w ten sposób środki wspólnota przeznacza na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości. Według członków wspólnoty, kwoty z najmu będą zwolnione z CIT.

Zgadza się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Według niego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Ze zwolnienia nie będą korzystały dochody osiągnięte z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Pod pojęciem „utrzymanie zasobów mieszkaniowych” rozumie się ogół działań mających na celu utrzymanie istniejącej substancji mieszkaniowej, co przejawia się w ponoszeniu kosztów (wydatków) mających związek z utrzymaniem istniejących zasobów mieszkaniowych.

W związku z tym dochód uzyskany przez wspólnotę mieszkaniową z najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego pomieszczenie wspólne, jako dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, objęty jest zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Musi być tylko przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 lutego 2012 r. (nr IPTPB3/423-281/11-2/MF).