Podatki i inne opłaty możemy wpłacić m.in. w okienkach kasowych urzędów skarbowych. Resort finansów zastanawia się nad ich likwidacją. Ma to skłonić podatników do regulowania zobowiązań w formie bezgotówkowej.

Obecnie zdecydowana większość podatników płaci podatki i opłaty w gotówce w okienkach kasowych urzędów. Takie wnioski płyną z programu rozwoju obrotu bezgotówkowego „Podatki w Polsce na lata 2010 – 2013”. Zakłada on likwidację do końca 2011 roku jak największej liczby okienek kasowych w skarbówce. Wszystko po to, by podatnicy płacili podatki w formie przelewu bankowego. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy jednak do Ministerstwa Finansów, które wciąż się waha.

– Doradca strategiczny programu e-Podatki rekomendował rezygnację z obsługi płatności przez kasy w urzędach skarbowych w celu zwiększenia efektywności działania polskiej administracji skarbowej. Jednak dotychczas MF nie podjęło decyzji o realizacji lub odrzuceniu tych rekomendacji – tłumaczy „DGP” Małgorzata Brzoza z Ministerstwa Finansów.