Wyboru formy opodatkowania PIT i zgłoszenia rejestracyjnego VAT można dokonać, składając wniosek o wpis przedsiębiorcy.

Obowiązujące od 1 lipca ułatwienia dotyczące rejestrowania działalności gospodarczej dotyczą również wyboru formy opodatkowania PIT i rejestracji VAT. Nowi przedsiębiorcy nie muszą już fatygować się do urzędu skarbowego, żeby załatwić podatkowe formalności. Mogą to zrobić, składając wniosek o rejestrację. Zmiany związane są z uruchomieniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej w systemie informatycznym przez ministra gospodarki.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania PIT. Ponadto do wniosku można dołączyć zgłoszenie rejestracyjne na potrzeby rozliczeń VAT.