Wyboru formy opodatkowania PIT i zgłoszenia rejestracyjnego VAT można dokonać, składając wniosek o wpis przedsiębiorcy.

Obowiązujące od 1 lipca ułatwienia dotyczące rejestrowania działalności gospodarczej dotyczą również wyboru formy opodatkowania PIT i rejestracji VAT. Nowi przedsiębiorcy nie muszą już fatygować się do urzędu skarbowego, żeby załatwić podatkowe formalności. Mogą to zrobić, składając wniosek o rejestrację. Zmiany związane są z uruchomieniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej w systemie informatycznym przez ministra gospodarki.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania PIT. Ponadto do wniosku można dołączyć zgłoszenie rejestracyjne na potrzeby rozliczeń VAT.

– Jest to wciąż też sam formularz VAT-R, z którego podatnicy korzystali dotychczas – mówi dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy.

Zmiana polega na możliwości jego zgłoszenia w urzędzie prowadzącym rejestr działalności gospodarczej, a nie jak dotychczas – wyłącznie w urzędzie skarbowym. Ekspert wyjaśnia, że możliwość złożenia deklaracji VAT-R wraz z wnioskiem CEIDG-1 jest uprawnieniem fakultatywnym, z którego przedsiębiorca może, ale nie musi skorzystać.

– Jeżeli nie złoży go w urzędzie prowadzącym ewidencję, może to zrobić we właściwym urzędzie skarbowym – mówi Krzysztof Biernacki.

Ekspert podkreśla, że możliwość złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R wraz z wnioskiem o rejestrację lub aktualizację wpisu w ewidencji działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu rejestracji. Wynosi ona 170 zł.