Podatnik, który otworzył własną firmę i chciałby świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, nie będzie się mógł rozliczać na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.
Izba Skarbowa w Łodzi zajęła się wyborem formy opodatkowania przez podatnika, który otworzył firmę 1 maja 2011 r. Przedsiębiorca zajmuje się wykonywaniem instalacji elektrycznych. Chce rozliczać się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o czym zawiadomił urząd skarbowy 25 maja. W latach 2010 – 2011 podatnik był zatrudniony w firmie ojca. Czynności, które wtedy wykonywał, pokrywają się z tym, co robi teraz.
Według łódzkiej izby podatnik może opodatkować przychody osiągane z działalności prowadzonej samodzielnie w formie ryczałtu, o ile nie wystąpią żadne okoliczności przewidziane w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.), które spowodowałyby utratę tego prawa.