Podatnik, który otworzył własną firmę i chciałby świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, nie będzie się mógł rozliczać na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.
Izba Skarbowa w Łodzi zajęła się wyborem formy opodatkowania przez podatnika, który otworzył firmę 1 maja 2011 r. Przedsiębiorca zajmuje się wykonywaniem instalacji elektrycznych. Chce rozliczać się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o czym zawiadomił urząd skarbowy 25 maja. W latach 2010 – 2011 podatnik był zatrudniony w firmie ojca. Czynności, które wtedy wykonywał, pokrywają się z tym, co robi teraz.
Według łódzkiej izby podatnik może opodatkować przychody osiągane z działalności prowadzonej samodzielnie w formie ryczałtu, o ile nie wystąpią żadne okoliczności przewidziane w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.), które spowodowałyby utratę tego prawa.
Gdy podatnik uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, to straci prawo do ryczałtu. Wtedy od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku powinien opłacać PIT według skali.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 czerwca 2011 r. (nr IPTPB1/415-40/11-2/MD).