Przedsiębiorca prowadzi małą firmę gastronomiczną. Rozlicza się z fiskusem na zasadach ryczałtu. Chce rozszerzyć swoją aktywność gospodarczą o dodatkowe usługi.

– Czy mogę wprowadzić dodatkowe usługi i objąć je ryczałtem – pyta pan Amir z Warszawy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest specyficzną formą rozliczania się podatników na gruncie podatku dochodowego. Joanna Patyk, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej Tax & Business, zwraca uwagę, że nie każdy rodzaj działalności gospodarczej może być rozliczany za pomocą tej formy opodatkowania. Ograniczenia mają znaczenie w momencie rozszerzania działalności przez podatnika o kolejne czynności świadczone w ramach prowadzonej firmy.

– Podatnik, który ma zamiar rozszerzyć przedmiot działalności o kolejne branże lub czynności, powinien sprawdzić, czy wykonywanie nowych usług uprawnia nadal do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – radzi Joanna Patyk.

Zdaniem naszej rozmówczyni istnieje ryzyko, że dana usługa nie podlega rozliczaniu za pomocą tej formy opodatkowania, co może oznaczać, że podatnik traci prawo do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

– Z momentem utraty tego prawa należy stosować ogólne zasady opodatkowania w stosunku do całego uzyskiwanego przez przedsiębiorcę dochodu – wyjaśnia Joanna Patyk.

Podobne stanowisko zajmują organy podatkowe w swoich interpretacjach, np. interpretacja indywidualna Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z 1 października 2004 r. (nr PB-415-26-2004-KW).

– Sytuacje, w których nie ma możliwości opodatkowania dochodów w formie zryczałtowanej, dotyczą zmiany działalności na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem lub wykonywania określonych, szczegółowo wymienionych w przepisach podatkowych, czynności, np. prowadzenia aptek, lombardów, kupna i sprzedaży wartości dewizowych – wymienia Joanna Patyk.

Dodaje, że nie ma przeszkód w rozszerzeniu działalności gospodarczej, jeżeli również ta rozszerzona działalność gospodarcza może być opodatkowana w sposób zryczałtowany.

Podstawa prawna

Art. 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).