Przedsiębiorca opodatkowany liniowo rozliczy stratę na takich samych zasadach jak osoby opodatkowane na zasadach ogólnych, nawet jeśli zawiesił prowadzenie firmy.
Podatnik prowadzi od trzech lat działalność gospodarczą w zakresie usług marketingowych. Wybrał opodatkowanie dochodu według stałej liniowej stawki podatku w wysokości 19 proc. W pierwszym roku na koniec okresu rozliczeniowego poniósł jednak stratę i po tym okresie zawiesił działalność.
– Czy kwotę tej straty można rozliczyć z bieżącym dochodem – pyta pan Bartłomiej z Łodzi.