Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2011 r. nr 102, poz. 584), która wejdzie w życie 19 czerwca, przewiduje zmianę definicji targowiska oraz zmianę dotyczącą opłaty targowej, w przypadku gdy podatnik prowadzi sprzedaż w budynkach. Targowiskiem będą wszystkie miejsca, w których prowadzona będzie sprzedaż (obecnie – handel). Bardziej istotna – zarówno dla podatników, jak i gmin – jest druga zmiana. Jak wyjaśnia dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku oraz członek zespołu eksperckiego ds. lokalnego prawa podatkowego, po wejściu w życie nowelizacji nastąpi ograniczenie zakresu opodatkowania opłatą targową.

– Na pewno jest to zmiana niekorzystna dla gmin. Osoby, które będą dokonywały sprzedaży w budynkach, bez względu na to, czy są podatnikami podatku od nieruchomości, czy nie, będą zwolnione z opłaty targowej – wyjaśnia nasz rozmówca.

Jak dodaje ekspert, wcześniej nie we wszystkich budynkach dokonywanie sprzedaży było wyłączone z opłaty. Jeśli w budynku znajdowała się hala targowa, to gmina mogła pobierać opłatę targową.

– Niektóre gminy, w których takie targowiska pod dachem funkcjonowały, miały możliwość czerpania z tego tytułu sporych dochodów – stwierdza Mariusz Popławski.

Teraz się to skończy.

Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie oznaczają jednak konieczności zmiany uchwał dotyczących stawek opłaty targowej.

– Moim zdaniem nie będzie podstaw do tego, aby postulować radom gmin zmianę uchwał. Dotyczą one stawek opłaty targowej, a w tym zakresie nic się nie zmienia – uspokaja nasz rozmówca.

Nie ma jednak wyliczeń, z których wynikałoby, o ile zmniejszą się wpływy do gminnej kasy.

699,27 zł nie może przekroczyć dzienna stawka opłaty targowej