Likwidacja opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa oraz potwierdzenia zarejestrowania podatnika VAT to nowe przedwyborcze propozycje PJN.
Przedsiębiorcy za potwierdzenie rejestracji jako podatnik VAT czynny lub zwolniony uiszczają opłatę skarbową w wysokości 170 zł. Klub PJN złożył do marszałka Sejmu projekt ustawy, który zakłada jej likwidację. Jak wskazuje Karolina Gierszewska, doradca podatkowy, zastępca dyrektora departamentu podatków pośrednich ECDDP, celem zmiany jest ułatwienie rozpoczynania działalności gospodarczej przez obniżenie kosztów związanych z procesem rejestracji jako podatnika VAT.
– Jest to likwidacja bariery kosztowej, która może wpłynąć pozytywnie na decyzje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – mówi Karolina Gierszewska.

Potwierdzenie rejestracji

Zdaniem Krzysztofa Biernackiego, doradcy podatkowego, likwidacja opłaty od potwierdzenia rejestracji podatnika VAT to trafiony pomysł.
– Początkujący przedsiębiorcy, zwłaszcza osoby fizyczne, dokonując rejestracji, są zwykle zaskoczeni koniecznością poniesienia opłaty z tytułu rejestracji na potrzeby VAT, gdyż dla nich cały proces rejestracji w urzędzie gminy jest bezpłatny – podkreśla Krzysztof Biernacki.
Karolina Gierszewska zwraca jednak uwagę, że projekt przewiduje zniesienie jedynie pierwszej opłaty, która jest potocznie nazywana opłatą za rejestrację do celów VAT.
Projekt nie przewiduje natomiast zniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie, że podatnik lub jego kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wydawane jest ono na podstawie złożonego wniosku, a zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktu, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.
– Wniosek taki podlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł – dodaje nasza rozmówczyni.

Opłacanie pełnomocnictw

Posłowie PJN proponują także zniesienie opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Andrzej Ossowski, adwokat Kancelarii Adwokackiej A. Ossowski, tłumaczy, że jeżeli w toku postępowania podatkowego celnego, administracyjnego czy też cywilnego złożone zostanie pełnomocnictwo, to takie zdarzenie skutkuje obowiązkiem zapłaty wskazanej opłaty, której wysokość wynosi 17 zł od złożonego dokumentu pełnomocnictwa przy założeniu, że w jego treści wynika tylko jedno umocowanie.
– Jeżeli z dokumentu wynikać będzie więcej stosunków umocowania, np. kilku mocodawców, kilku pełnomocników, to opłata pobierana będzie od każdego takiego stosunku – mówi Andrzej Ossowski.
Ekspert wskazuje, że obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej jest dla pełnomocników dość uciążliwy i z reguły przerzucają go oni na swoich mocodawców.
– Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent) ze względu na miejsce złożenia dokumentu – mówi Andrzej Ossowski.
W ocenie eksperta zniesienie opłaty uderzy przede wszystkim w duże miasta, w których znajduje się wiele siedzib urzędów i sądów.
Ważne!
Obowiązek zapłaty 170 zł powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia i uiszcza ją sam przedsiębiorca przy rejestracji VAT