Brak rejestracji dla celów VAT mimo takiego obowiązku może skutkować nie tylko naliczeniem odsetek od zaległości, ale też odpowiedzialnością karną skarbową.
Podatnik prowadził działalność, nie rejestrując się jako podatnik VAT mimo przekroczenia limitu obrotów uprawniających do zwolnienia podmiotowego. Teraz obawia się odpowiedzialności.
– Jakie konsekwencje wiążą się z niedopełnieniem obowiązku rejestracji – pyta pan Marcin z Milanówka.