Przedsiębiorca telekomunikacyjny opłatę za korzystanie z częstotliwości internetowej rozliczy w dacie jej poniesienia.
Operatorzy internetowi za prawo do dysponowania częstotliwością mają obowiązek uiszczania opłaty rocznej do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wynika to z przepisów prawa telekomunikacyjnego. Opłata ta jest ponoszona odrębnie od jednorazowej opłaty za rezerwację częstotliwości. Opłatę uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej jednej czwartej opłaty rocznej do końca stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku. Opłatę można również uiścić jednorazowo za cały rok.
Filip Siwek, doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Skoczyński Wachowiak Strykowski, mówi, że taka opłata może zostać wpisana w koszty przez przedsiębiorcę będącego operatorem na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Ponadto opłata za dostęp do częstotliwości ma charakter kosztu pośrednio związanego z przychodami.
– Tego rodzaju koszty są potrącane w dacie ich poniesienia, a tylko w przypadku kosztów, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, i nie jest możliwe określenie jaka część dotyczy danego roku podatkowego, należy rozliczyć taki koszt proporcjonalnie do długości okresu, którego ten koszt dotyczy. Nie ma podstaw, aby opłatę tę rozliczać co miesiąc – wyjaśnia ekspert.
Filip Siwek dodaje, że jeżeli operator internetowy będzie uiszczał opłaty kwartalnie zgodnie z terminami ich zapłaty, wówczas w zakresie PIT w tych datach opłata będzie stanowić koszt. Odmiennie sytuacja będzie się przedstawiać w zakresie CIT – wtedy istotne będą przyjęte przez podatnika zasady rachunkowości.
PRZYKŁAD
Jak rozliczyć wydatki na częstotliwość internetową
Na lokalnego operatora internetu został nałożony obowiązek uiszczania opłaty za prawo do dysponowania i wykorzystania częstotliwości. W jaki sposób rozliczyć te wydatki?
Opłata odprowadzana jednorazowo – rocznie lub w częściach, kwartalnie – stanie się kosztem uzyskania przychodu zgodnie z terminami zapłaty. Jednak w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe, jeśli zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości koszty opłaty rocznej będą rozliczane co miesiąc, to ten sposób rozliczania będzie wiążący w zakresie rozliczania podatku dochodowego.