Nagroda otrzymana od operatora komórkowego w związku ze sprzedażą premiową korzysta ze zwolnienia z podatku PIT, jeśli będą spełnione warunki ustawowe.
Operatorzy telefonów komórkowych, by zachęcić klientów do korzystania ze swoich usług, za zakup telefonu i przedłużenie umowy na czas określony przyznają swoim klientom tzw. bonus gotówkowy do 350 zł. W ramach promocji abonent może pobrać gotówkę z bankomatu i przeznaczyć na dowolny cel.
Jak twierdzi Ryszard Sowa, menedżer w kancelarii R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy, bonusy przyznane przez operatorów komórkowych będą korzystać ze zwolnienia w PIT jako nagroda związana ze sprzedażą premiową, o ile jej beneficjent nie zawarł umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Drugim warunkiem do skorzystania ze zwolnienia jest maksymalna wartość, która nie powinna przekroczyć 760 zł.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nagrody związane ze sprzedażą premiową są wyłączone z opodatkowania. Przepisy podatkowe nie zwierają jednak definicji sprzedaży premiowej.
– Dla rozpoznania, że przekazanie premii jest związane ze sprzedażą, nagroda musi wynikać z nabycia towaru lub usługi od podmiotu ją przyznającego – podkreśla Ryszard Sowa.
Ponadto – jak dodaje ekspert – nagrodę powinien otrzymać każdy nabywca, który spełnia określone przez sprzedającego warunki zakupu, a jej przyznanie nie stanowi rezultatu rywalizacji pomiędzy uczestnikami. Ten ostatni warunek pozwala rozróżnić nagrodę wynikającą ze sprzedaży od nagrody konkursowej, bowiem w przypadku sprzedaży premiowej wszyscy dokonujący zakupu powinni zostać nagrodzeni.
Właściwością sprzedaży premiowej jest otrzymanie przez kupującego od sprzedawcy nieodpłatnego świadczenia dodatkowego w związku z nabyciem przez niego określonego towaru lub usługi od sprzedawcy. Dodatkowe świadczenie przekazane przez sprzedawcę jest właśnie premią (nagrodą) dla nabywcy (konsumenta), za zawarcie umowy. Nie jest przy tym istotne, czy nabycie dotyczy towaru, czy usługi, podobnie jak nie jest istotny przedmiot nagrody.
Do zwolnienia z PIT jednorazowa wartość nagrody wynikająca z danej sprzedaży nie może przekroczyć 760 zł. Niezależnie od wartości ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 60 ustawy o PIT wskazał, że przedsiębiorcy nie mogą korzystać z wyłączenia, a wartość nagród otrzymanych w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jest opodatkowana.
760 zł wynosi limit zwolnienia z podatku dochodowego dla nagród ze sprzedaży premiowej