Rada Ministrów poparła zmianę zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz podatku od dochodów kapitałowych, które spowodują objęcie lokat jednodniowych PIT.
Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przygotowany przez ministra finansów tylko w części dotyczącej zaokrągleń.
Zaaprobowane zmiany będą miały szczególne znaczenie przy ustalaniu podstawy opodatkowania i podatku dla niektórych przychodów z kapitałów objętych 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podatek ten pobiera się m.in. z odsetek od pożyczek oraz odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych np. na rachunku bankowym.