W przyszłym roku podatnicy nie zarobią już na jednodniowych lokatach bankowych. Obecnie zyskiem jest przede wszystkim unikanie podatku Belki, na co pozwalają przepisy o zaokrąglaniu podstawy opodatkowania i podatku przewidziane w Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Dziś przy obliczaniu podstawy opodatkowania i podatku końcówki mniejsze niż 50 groszy zaokrągla się w dół, a równe lub wyższe niż 50 groszy zaokrągla się w górę. Po zmianie Ordynacji podatkowej – którą przewiduje projekt ustawy okołobudżetowej na 2012 r. – podstawę opodatkowania (przychodów) oraz kwotę podatku kapitałowego (przewidzianego w art. art. 30a ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o PIT) trzeba będzie zaokrąglać do pełnych groszy w górę.
Opodatkowanie lokat bankowych / DGP
Oznacza to, że nawet odsetki w kwocie dziennej wynoszące 10 gr będą opodatkowane, a podatek będzie wynosił od takiej kwoty 2 gr. Od dziennych odsetek wynoszących 5 gr podatek będzie wynosił 1 gr.