Podatnik jest właścicielem domku letniskowego nad jeziorem. Kupił go na początku tego roku i zamierza wykorzystywać w sezonie letnim.

– Złożyłem informację o podatku od nieruchomości. Nie otrzymałem jeszcze decyzji ustalającej wysokość podatku od wójta. Czy mam sam zapłacić podatek – pyta pan Jan z Warszawy.

Wysokość podatku od nieruchomości określa wójt, burmistrz lub prezydent miasta w decyzji. Podatnik musi więc poczekać na decyzję.

Jak wyjaśnia Małgorzata Boguszewska, konsultant w dziale podatków i opłat Alma Consulting Group Polska, podatek od budynku letniskowego może być opodatkowany: według stawki podatku dla budynków pozostałych lub według stawki dla budynków mieszkalnych. Problem ma duże znaczenie dla podatników, ponieważ – jak wyjaśnia nasza rozmówczyni – stawka maksymalna podatku od budynków mieszkalnych wynosi w tym roku 0,67zł za 1 mkw., natomiast stawka od budynków pozostałych jest znacznie wyższa i wynosi 7,06 zł za 1 mkw. Ustalenie przynależności budynku do danej kategorii wymaga łącznego uwzględnienia kilku okoliczności.

Jak wyjaśnia Małgorzata Boguszewska, organ podatkowy określając wysokość podatku od nieruchomości od domku letniskowego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odwołać się do wpisu dotyczącego danego budynku w ewidencji budynków prowadzonego przez właściwego starostę.

– Gdy budynek nie jest objęty ewidencją budynków, charakter budynku dla celów podatkowych powinien zostać określony w postępowaniu podatkowym – stwierdza ekspert. Dodaje, że, co do zasady, domki letniskowe służą celom rekreacyjnym, letniskowym, w związku z tym jest to argument za opodatkowaniem ich jak budynków pozostałych.

– Jeżeli jednak podatnicy są w stanie udowodnić, że domek letniskowy służy zaspakajaniu ich stałych potrzeb mieszkaniowych, wówczas taki domek letniskowy powinien być opodatkowany według stawki dla budynków mieszkalnych – mówi Małgorzata Boguszewska.

Ekspert wyjaśnia również, że nie ma znaczenia, czy domek jest wykorzystywany przez podatnika przez cały rok, czy tylko sezonowo. Podatek należy zapłacić za cały rok.

Podstawa prawna

Art. 5 ust. 1 pkt 2, lit. a) i e) ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).