Osoby posiadające kilka działek sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako budowlane, rolne lub leśne nie muszą płacić podatku od każdej działki oddzielnie.

Jak wyjaśnia dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, zgodnie z art. 6c ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w przypadku gdy na osobie fizycznej ciąży obowiązek w podatku rolnym oraz jednocześnie podatku od nieruchomości lub leśnym dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość zobowiązania ustalona jest w jednej decyzji zwanej nakazem płatniczym.

– W tej sytuacji organ podatkowy ustali w jednej decyzji dwa lub trzy podatki w formie tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego – tłumaczy ekspert.

Nakaz płatniczy mogą otrzymać również współwłaściciele gruntów. Jak mówi Rafał Dowgier, jeżeli mamy do czynienia ze współwłasnością lub współposiadaniem gruntów przez osoby fizyczne, to nakaz płatniczy wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli lub współposiadaczy, chyba że jeden z nich prowadzi gospodarstwo rolne w całości. Pomimo że nakaz wystawiany jest na wybranego współpodatnika – dodaje ekspert – to zobowiązanymi do zapłaty są wszystkie osoby, czyli nawet te, które decyzji nie otrzymały.