Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustala co roku minister finansów. Są one wpisane do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Rady gmin mogą ustalić inne stawki, ale pod warunkiem że nie będą przekraczały ustawowych limitów. Ustawa określa m.in. stawki dla budynków mieszkalnych i pozostałych. Zdaniem sądu rada gminy może uchwalić stawki dla tych rodzajów budynków, nie ma zaś uprawnienia do precyzowania tych kategorii. W omawianej sprawie rada gminy sprecyzowała stawkę dla budynków letniskowych. Zdaniem sądu nie mogła tego zrobić. Sąd przyznał rację kolegium regionalnej izby obrachunkowej, że uchwała rady w sprawie zmiany stawek podatku od nieruchomości jest nieważna. Sąd wskazał też, że gdy domki letniskowe zaspokajają potrzeby mieszkaniowe właściciela, są opodatkowane tak jak mieszkania. Jeśli nie zaspokajają takich potrzeb, należy je opodatkować według stawki dla budynków pozostałych. Sąd oddalił skargę rady gminy na uchwałę kolegium RIO. Wskazywało ono też, że gmina nie ma prawa zmieniać stawek podatku od nieruchomości w trakcie roku.

Sygn. akt III SA/Wa 1540/11