Badania psychologiczne m.in. dla kierowców nie będą zwolnione z VAT. Ich celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia.
Dyrektor IS w Poznaniu wyjaśnił, jak należy stosować zwolnienie z VAT przy usługach medycznych. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik zajmuje się przeprowadzaniem badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników. Lekarze świadczą usługi na rzecz jego firmy na zasadzie sprzedaży usług (rachunki). Celem tych badań jest stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia przeciwwskazań do wykonywania czynności lub zadań czy zajmowania określonego stanowiska.
Według poznańskiej izby art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwalnia z podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Nie zwalnia zatem wszystkich świadczeń, które można wykonać w ramach wykonywania zawodów medycznych, ale tylko służące określonemu celowi. Wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem – nie ma prawa do zwolnienia z VAT.
Celem świadczonej przez psychologa usługi jest wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia, jako warunku poprzedzającego wykonywanie przez osobę zainteresowaną określonej działalności zawodowej lub czynności zależnej od zdolności fizycznej i psychicznej. Taka usługa medyczna nie ma na celu ochrony zdrowia i nie jest objęta zwolnieniem z VAT.
W konsekwencji badania psychologiczne wykonywane przez zatrudnionego przez podatnika psychologa (badania składające się na końcowe orzeczenie wydawane przez lekarza medycyny pracy podczas przeprowadzanych badań profilaktycznych dla kierowców i innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychologicznej oraz dla kierowców, którzy zostali skierowani przez policję po zatrzymaniu prawa jazdy) nie będą korzystać ze zwolnienia z VAT.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 maja 2011 r. (nr ILPP2/443-178/11-4/AK).