Opodatkowanie budynków letniskowych podatkiem od nieruchomości ciągle budzi spory podatników z gminnymi organami podatkowymi, czyli wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. Jak wyjaśnia dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, w orzecznictwie sądów administracyjnych nie ma jednolitego stanowiska dotyczącego kwalifikacji podatkowej tego rodzaju budynków. Ekspert zwraca uwagę, że w orzecznictwie prezentowane są dwa odmienne stanowiska.

– Po pierwsze domki uznaje się za budynki pozostałe, czyli objęte wyższą stawką podatku. Po drugie sądy uznają, że domki letniskowe spełniające funkcje mieszkalne mogą być opodatkowane według stawki dla budynków lub ich części mieszkalnych – stwierdza Mariusz Popławski.

W efekcie właściciel takiego domku płaci podatek według niższych stawek. W opinii eksperta domki letniskowe powinny być opodatkowane jak budynki pozostałe. Przemawia za tym to, że domki nie spełniają zazwyczaj wymogów prawa budowlanego do zakwalifikowania ich do budynków mieszkalnych. Ponadto tego rodzaju budynki bardzo rzadko są klasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako budynki mieszkalne. W efekcie nie powinny być opodatkowane niższą stawką.

Ekspert wyjaśnia również, że właściciele domków letniskowych mają obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości wynikającej z decyzji ustalającej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Nasz rozmówca ostrzega: jeśli podatnik nie otrzymał jeszcze takiej decyzji, to nie może sam zapłacić podatku.

Stawki podatku w 2011 r.

0,67 zł – wynosi maksymalna stawka od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części mieszkalnych

7,06 zł – wynosi maksymalna stawka od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych