Przedsiębiorca jest właścicielem pola namiotowego.

– Czy podatek zapłacę według stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – pyta pan Krzysztof z Gdańska.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wiąże obowiązek podatkowy z posiadaniem m.in. gruntów i budynków związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak mówi Violetta Wełnicka, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz z Bydgoszczy, przepisy nie wprowadzają zróżnicowania w zakresie zasad opodatkowania w zależności od tego, czy nieruchomości są wykorzystywane do prowadzenia działalności przez cały rok, czy np. sezonowo. Podatek od nieruchomości jest podatkiem rocznym. Nie oznacza to jednak, że w przypadku prowadzenia pola namiotowego sezonowo trzeba płacić podatek według jednej stawki przez cały rok.

Violetta Wełnicka wyjaśnia, że przedsiębiorca, który wynajmuje miejsca na polu namiotowym, jest generalnie zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości według najwyższych stawek.

– Wysokość podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały, ale stawki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, nie mogą przekroczyć 80 groszy od 1 mkw. powierzchni – stwierdza ekspert.

Oznacza to, że wysokość podatku za 1 mkw. powierzchni może być zróżnicowana dla poszczególnych gmin. Co więcej, w sezonie, a więc w okresie prowadzenia działalności, stawki będą wyższe niż poza sezonem, gdy przedsiębiorca zawiesi działalność. Poza sezonem zastosowanie będzie miała stawka dla gruntów pozostałych.

Natomiast – jak tłumaczy Violetta Wełnicka – gdy np. właściciel gruntów, które zostały sklasyfikowane jako użytki rolne (leśne) w sezonie wynajmuje na tych gruntach miejsca na zorganizowanym polu namiotowym, to zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości według stawek dla działalności gospodarczej przez okres prowadzenia pola namiotowego. W pozostałych miesiącach będzie płacił jednak podatek rolny (leśny).

Podstawa prawna

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).