Od czerwca do września podatniczka zamierza wynajmować pokoje turystom. Dochody z tego tytułu będzie osiągać po raz pierwszy.

– Czy sama wybieram sposób rozliczeń podatkowych – pyta pani Alicja z Sopotu.

Jeśli podatniczka zamierza wynajmować pokoje turystom bez zakładania działalności gospodarczej, do wyboru ma dwa sposoby opodatkowania. Po pierwsze na zasadach ogólnych, czyli płacąc podatek według skali PIT ze stawkami 18 i 32 proc. Po drugie, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z jedną stawką podatku w wysokości 8,5 proc. Organy podatkowe uważają jednak, że najem sezonowy jest działalnością gospodarczą i należy tu stosować stawkę ryczałtu 17-proc., jak do usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55).

Gdyby jednak podatniczka zamierzała prowadzić firmę, która miałaby zajmować się najmem pokoi gościnnych, oprócz wymienionych dwóch sposobów opodatkowania mogłaby jeszcze skorzystać z 19-proc. liniowego PIT.

Koszty podatkowe

Decydując się na formę opodatkowania przychodów z najmu, warto wziąć pod uwagę możliwość uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie korzystny dla osób, które nie będą ponosiły znacznych nakładów na przedmiot najmu, np. pokój, dom, mieszkanie. Wszystko dlatego, że płacąc ryczałt, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że ponoszone wydatki nie pomniejszą przychodu do opodatkowania. Ryczałt płacony jest od przychodów.

Rozliczanie przychodów na zasadach ogólnych opłaca się osobom, które będą mogły wysokie wydatki zaliczyć do kosztów. PIT płacony jest w tym przypadku od dochodu, czyli przychód pomniejsza się o koszty podatkowe.

Do kosztów można zaliczać generalnie wszystkie wydatki związane z przedmiotem najmu.

Przykładowo przy najmie nieruchomości kosztami uzyskania przychodów będą udokumentowane poniesione przed zawarciem umowy najmu wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, ubezpieczenia mieszkania, opłat do spółdzielni mieszkaniowej, które związane są z własnością przedmiotem najmu. Jednak wydatki te muszą być faktycznie poniesione przez wynajmującego, a nie np. przez najemcę.

Agroturystyka

Coraz większą popularnością cieszą się wakacje w gospodarstwach agroturystycznych. Do tej formy działalności też stosuje się przepisy podatkowe.

Działalności w zakresie agroturystyki nie można zakwalifikować jako działalności rolniczej, a zatem do dochodów z tej działalności ma zastosowanie ustawa o PIT.

Wolne od podatku są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Zwolnienie to uzależnione jest więc od spełnienia łącznie kilku warunków:

● najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,

● budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone są na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,

● przedmiotem usług jest najem pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku,

● liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Jednym z warunków zwolnienia jest, aby wynajmowane pokoje gościnne znajdowały się w budynkach mieszkalnych. Gdy pokoje znajdują się np. w budynku gospodarczym, zwolnienie z PIT nie będzie miało zastosowania.

PRZYKŁAD

Czy do podstawy opodatkowania trzeba wliczać kwotę z umowy

Podatnik w ramach najmu prywatnego chce wynająć mieszkanie we Władysławowie na trzy miesiące. Od przychodów z najmu płaci ryczałt. Czy ważna będzie kwota z umowy?

Przychodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie cała kwota określona w umowie w momencie jej otrzymania (postawienia do dyspozycji). Ryczałt jest płatny do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podstawa prawna

Art. 10, 21, 27, 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Art. 12 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).