Państwa członkowskie mogą stosować obniżki akcyzy nakładanej na energię elektryczną wykorzystywaną przez zakłady energochłonne oraz wyroby energetyczne zużywane przez takie zakłady np. do ogrzewania. Wynika to z art. 17 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 2003/96/WE. Polska z tej możliwości nie skorzystała. Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 20773/11) obniża to konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poinformowało, że resort w porozumieniu z innymi ministerstwami prowadził prace nad projektem założeń do nowelizacji ustawy akcyzowej dotyczącej opodatkowania energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych. MF rozpatrzy propozycje regulacji dotyczące ulg w akcyzie dla takich firm w związku z tym projektem, którego procedowanie przewidziane jest na drugie półrocze 2011 r.

Resort wskazał również, że akcyza nie jest jedynym elementem składowym cen energii elektrycznej. Zakładając obecną cenę na poziomie ok. 373 zł/MWh brutto, akcyza stanowi 5,36 proc. tej ceny. Zatem w przypadku przedsiębiorstw energochłonnych, w których koszt zużywanej energii stanowi 10–50 proc. kosztów ogólnych, udział akcyzy wynosi od 0,54 proc. do 2,68 proc. tych kosztów.

Zdaniem Ministerstwa Finansów obecna stawka akcyzy w niewielkim stopniu oddziałuje na koszty działalności przedsiębiorstw branż energochłonnych, a biorąc pod uwagę kwotowy charakter tej stawki, udział akcyzy w kosztach w ostatnich kilku latach wyraźnie maleje.