Gminy podzielą się podatkiem od nieruchomości od obiektów przeznaczonych na cele energetyki jądrowej.

Uchwalona przez Sejm ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, nad którą wczoraj debatował Senat, ustanawia reguły podziału korzyści pomiędzy gminami w związku z budową elektrowni jądrowych. Chodzi o podział wpływów z podatku od nieruchomości przysługującego gminie, na terenie której realizowana jest inwestycja.

Przykładowo gmina, na terenie której jest zlokalizowana elektrownia jądrowa lub jej część, będzie uiszczać na rzecz gmin z nią graniczących opłatę w wysokości równej 50 proc. podatku od nieruchomości. Ponadto dochód z tytułu podatku od nieruchomości, który gmina uzyskała od elektrowni jądrowej, będzie służyć do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin.

Nie wydaje się, żeby elektrownia atomowa była inwestycją, która przynosi znacznie większe wpływy z podatku od nieruchomości niż inne obiekty przemysłowe, od których ten podatek się płaci.

– Może się okazać, że gmina, na terenie której elektrownia powstanie, będzie w gorszej sytuacji niż inne gminy, gdzie znajdują się duże zakłady – stwierdza Wojciech Krok, doradca podatkowy w Kancelarii Parulski & Wspólnicy.

Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu, który rozpatrzy poprawki Senatu. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca tego roku.