Podatnik, który popełnił błąd w deklaracji podatkowej może złożyć korektę. W tym roku, po raz pierwszy można to zrobić także przez internet, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje - poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.

W tym roku PIT-y za 2010 r. można było składać do 2 maja. Podatnik, który pomylił się w zeznaniu, może naprawić błąd za pomocą korekty deklaracji podatkowej. Możliwość taką przewiduje Ordynacja podatkowa.

"Ogólne zasady dokonywania korekt stanowią, że korekty można dokonać tylko do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres przedawnienia wynosi 5 lat, które liczone są od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku bądź termin zwrotu nadpłaty" - wyjaśnia PAP rzeczniczka prasowa resortu finansów Małgorzata Brzoza. Oznacza to, że korektę deklaracji za 2010 r. można złożyć do końca 2016 r.

"W tym roku istnieje również możliwość składania korekty zeznania za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Wówczas, zaznaczając pole wskazujące na korektę, do formularza automatycznie zostanie dołączony formularz ORD-ZU, służący do uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji" - poinformowała Brzoza.

Dodała, że korektę elektroniczną mogą złożyć także osoby, które rozliczyły się z fiskusem w sposób tradycyjny, przesyłając papierową deklarację podatkową. Zaznaczyła, że poprzez e-Deklaracje skorygować można także deklaracje złożone w poprzednich latach (z zachowaniem 5-letniego terminu przedawnienia), jeżeli ktoś zauważy pomyłkę.

"Możliwość złożenia korekty może okazać się korzystna dla podatników, którzy np. z jakichś powodów nie skorzystali w latach ubiegłych z możliwych odliczeń i ulg podatkowych. Mogło to być spowodowane np. niewiedzą i brakiem stosowanych informacji, zagubieniem faktur dokumentujących poniesienie wydatków na cele remontowe itp." - zwraca uwagę rzeczniczka MF.

"Mając już wszystkie stosowne informacje i po odnalezieniu faktur można złożyć korektę deklaracji i odzyskać część nadpłaconego podatku" - dodaje.

Brzoza poinformowała, że korektę może złożyć także podatnik, który np. zapomniał o przekazaniu 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego, a chciałby to zrobić. Aby korekta taka była skuteczna, należy ją złożyć w ciągu 30 dni od upływu terminu do złożenia deklaracji, czyli w tym roku do 2 czerwca.

Resort finansów zapewnia, że korygować można każde zeznanie podatkowe - zarówno to złożone w terminie ustawowym, jak również po nim. Korekta polega na złożeniu tzw. deklaracji korygującej wraz z dołączonym do niej pisemnym uzasadnieniem jej przyczyn. Zmiana może dotyczyć jakichkolwiek danych w treści zeznania, zarówno obliczeniowych, jak i personalnych. Korektę powinno się złożyć również w przypadku błędów literowych, braku danych na deklaracji itp.

"Należy pamiętać o tym, że zeznanie złożone bez podpisu nie wywołuje skutków prawnych. Nie można więc korygować deklaracji, której podatnik nie podpisał. Podobnie nie można korygować deklaracji pustej, bez jakichkolwiek danych personalnych" - zaznacza Brzoza.

Podkreśla, że w przypadku popełnienia błędu powodującego konieczność dopłacenia podatku nie wystarczy jednak samo złożenie korekty deklaracji. Podatnik musi odprowadzić podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Rzeczniczka wyjaśniła, że podatnik, który poprawnie złoży korektę wraz z uzasadnieniem jej przyczyn i zapłaci zaległy podatek w całości, w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty, skorzysta z ulgowych odsetek za zwłokę. W takim przypadku wyniosą one 75 proc. stawki podstawowej (od 6 kwietnia stawka podstawowa wynosi 13 proc. - PAP).

Brzoza powiedziała, że są sytuacje, gdy podatnicy nie tylko mają prawo do złożenia korekty, ale są wręcz do tego zobowiązani. Stanie się tak, jeśli podatnik nie otrzymał od pracodawcy informacji PIT-11 lub otrzymana informacja nie była zgodna ze stanem faktycznym.

"Mimo wszystko powinien złożyć zeznanie podatkowe uwzględniając w nim oszacowane przychody, dochody, składki itd. Po otrzymaniu prawidłowej informacji PIT-11 podatnik powinien złożyć korektę zeznania rocznego, uwzględniając prawidłowe informacje" - dodała.