Resort finansów zapowiada wdrożenie nowego systemu obsługi platformy ePUAP. Ma to usprawnić składanie e-Deklaracji.
W wydaniu z 2 maja („DGP” nr 84/2011) informowaliśmy, że w tygodniu kończącym rozliczenia podatkowe za 2010 rok podatnicy nie mogli przesłać PIT przez internet z powodu problemów z serwerem Ministerstwa Finansów. Sprawa została poruszona w interpelacji poselskiej (nr 22558/11). Resort w odpowiedzi na nią przekonuje, że podejmie kroki, które pozwolą uniknąć takiej sytuacji w przyszłości.
Przede wszystkim zintensyfikowane zostaną prace związane z dostarczeniem i utrzymaniem rozwiązań informatycznych służących do przygotowania i wysyłki dokumentów elektronicznych na rynek zewnętrzny, tj. twórców komercyjnego oprogramowania współpracującego z systemem e-Deklaracje. MF chce także podnieść wiedzę pracowników urzędów, aby zwiększyć dostępność podatników do kompetentnych osób mogących bezpośrednio wesprzeć ich w procesie przygotowania i wysyłki dokumentów elektronicznych.
W przyszłych kampaniach podatnicy mają być informowani o zalecanym sposobie bezpiecznego korzystania z interaktywnych formularzy oraz aplikacji e-Deklaracje desktop, a także o możliwości skorzystania z rozwiązań firm zewnętrznych oferujących przygotowanie i złożenie deklaracji drogą elektroniczną. Oprócz tego zostaną podjęte działania techniczne, w tym m.in. wdrożenie nowego systemu obsługującego serwis WWW oraz publikację struktur logicznych na platformie ePUAP.
E-Deklaracje do 2 maja 2011 r. obsłużył 4 157 163 dokumenty elektroniczne skierowane do urzędów skarbowych, w tym 930 141 zeznań rocznych PIT. Oznacza to trzykrotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku, kiedy tą drogą złożono 324 192 zeznania.