Fiskus może w prosty sposób przerwać bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wystarczy, że rozpocznie postępowanie w sprawie karnej skarbowej. W praktyce chętnie z tej możliwości korzysta. Z danych MF wynika, że liczba wszczętych dochodzeń i śledztw w urzędach skarbowych w 2010 roku wyniosła 34 007. Trochę skromniej jest w urzędach kontroli skarbowej. W 2010 roku rozpoczęły one 4406 tego typu sprawy.
Problem w tym, że urzędnicy nadużywają swoich uprawnień. Uważają, że wystarczy wszcząć postępowanie w danej sprawie, aby bieg przedawnienia przerwać. Z taką interpretacją nie zgadzają się eksperci. Ich zdaniem, aby przedawnienie zostało skutecznie przerwane, musi być znany sprawca i postępowanie musi być prowadzone przeciwko niemu.
Niestety prostego rozwiązania tej sytuacji nie znajdziemy w przepisach podatkowych. Co więcej, o tym, że sprawa jest skomplikowana, świadczy również to, że pytanie prawne w tym zakresie skierował do Trybunału Konstytucyjnego Naczelny Sąd Administracyjny. Urzędnicy czekają na to rozstrzygnięcie.