Dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek zdrowotnych są wszelkie dokumenty, które potwierdzają stan faktyczny, a więc nie tylko przelewy i dowody wpłat, ale również pismo z ZUS – stwierdził NSA.
Zgodnie z przepisami podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) obliczony od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej może zostać obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
W sprawie, która została rozpatrzona przez Naczelny Sąd Administracyjny, przedsiębiorca zaskarżył decyzję dyrektora Izby Skarbowej w zakresie nieprawidłowego rozliczenia rocznego PIT-36 (w zakresie przychodów z działalności gospodarczej). Podatnik nie zgodził się m.in. z ustaloną przez organ podatkowy wysokością składek, jakie powinny być uwzględnione w rocznej deklaracji podatkowej i podlegającej odliczeniu od podatku.