Nie są przychodem podatkowym umorzone, nieopłacone składki na Fundusz Pracy oraz umorzone odsetki naliczone przez ZUS od tej zaległości.
Wszyscy, którzy do 1 sierpnia złożyli wnioski do ZUS o umorzenie nieopłaconych składek na Fundusz Pracy oraz o zwrot lub umorzenie odsetek za zwłokę naliczonych od tych składek, nie powinni obawiać się rozpoznania przychodu podlegającego podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.
Zdaniem Pawła Majewskiego, eksperta z KPMG, umorzone składki nie będą przychodem podatkowym, ponieważ przedsiębiorcy nie mogli ich uznać za koszt uzyskania przychodów. Neutralne podatkowo będzie również umorzenie należnych odsetek z tytułu nieopłaconych w terminie składek na Fundusz Pracy, jak i zwrot przez ZUS wcześniej zapłaconych odsetek karnych.
– Jeżeli przedsiębiorca uzyska zwrot z ZUS wcześniej zapłaconych odsetek, będą to jego własne środki i będzie mógł je przeznaczyć na dowolnie wybrany przez siebie cel – dodaje nasz rozmówca.
Przypomnijmy, że z możliwości umorzenia mogli skorzystać ubezpieczeni, którzy między 1 stycznia 1999 r. a 31 sierpnia 2009 r. prowadzili działalność gospodarczą lub współpracowali przy jej prowadzeniu, a jednocześnie przebywali na urlopie wychowawczym.
W Senacie właśnie kończą się prace nad przedłużeniem abolicji dla matek. Osoby, które nie złożyły wniosku do ZUS do wczoraj, będą mogły to zrobić do 1 września 2013 r.

926 wniosków o umorzenie składek na Fundusz Pracy na łączną kwotę 260 tys. zł wpłynęło do ZUS