W niektórych miastach właściciele muszą uiszczać opłatę za posiadanie psa. Jeśli podatnik nie zapłaci, opłatę może wyegzekwować komornik skarbowy.
Podatnik, który zapomniał o uiszczeniu opłaty za posiadanie psa, może mieć poważne problemy z urzędnikami miejskimi. Niektóre miasta, jak np. Poznań, Suwałki czy Szczecin, stosują wobec osób niewywiązujących się ze swojego obowiązku procedury przewidziane w Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Innymi słowy, jeśli podatnik nie uiści opłaty, wszczynane jest postępowanie podatkowe, a potem ściągnięciem opłaty może zająć się komornik skarbowy.

Waga problemu