Krótka nowelizacja wprowadza zwolnienie z opłaty targowej osób, płacących podatek od budynków znajdujących się na targowisku. Ustawa stwierdza, że opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Nowelizacja precyzuje też, że targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.