Polscy biegli rewidenci będą badali sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami międzynarodowymi. Ta zasada ma obowiązywać już od jesieni tego roku.
Od momentu wejścia w życie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej ogłoszonych w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej polskich biegłych rewidentów będą obowiązywały międzynarodowe zasady. Obecnie stosują oni standardy krajowe.
Joanna Dadacz, dyrektor departamentu rachunkowości Ministerstwa Finansów, zwraca uwagę na opublikowaną na jesieni 2010 r. zieloną księgę. Komisja konsultowała kwestię przyjęcia MSRF. Podsumowanie uzyskanych odpowiedzi wskazuje na szerokie poparcie przez respondentów wprowadzenia obowiązku badania zgodnie z MSRF.
– To pozwala domniemywać, że standardy te powinny zostać przyjęte w niedalekiej przyszłości – twierdzi Joanna Dadacz.
Ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie należy się spodziewać na jesieni tego roku, na kiedy komisja zapowiedziała przedstawienie propozycji ewentualnych zmian do obecnie obowiązujących przepisów.
Nasz rozmówczyni podkreśla, że Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1 w punkcie 7 wskazuje, że w sprawach nieuregulowanych w krajowych standardach lub przy ustalaniu szczegółowej metodyki planowania i przeprowadzania badania lub w razie wątpliwości rewident ma się kierować MSRF.
Dlatego według Joanny Dadacz warto zwrócić uwagę na szkolenia z MSRF.