Osoba, która nie wydała wszystkich pieniędzy na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży nieruchomości, musi złożyć PIT-23 i wpłacić podatek wraz z odsetkami.
Podatnik składa po terminie PIT-23, gdyż w ciągu dwóch lat nie wydal wszystkich pieniędzy uzyskanych ze zbycia nieruchomości na inne cele mieszkaniowe (ulga mieszkaniowa obowiązująca w przepisach ustawy o PIT do 31 grudnia 2006 r.). Pojawia się pytanie, czy urząd skarbowy za nieterminowe złożenie PIT-23 może ukarać sankcją przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w kodeksie karnym skarbowym złożenie deklaracji po przekroczeniu terminu wynikającego z przepisów podatkowych może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karnej i nałożenie kary grzywny.
Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, młodszy konsultant w MDDP Doradztwo Podatkowe Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, zwraca uwagę, że według regulacji podatkowych mających zastosowanie do sprzedaży nieruchomości nabytej przed 1 stycznia 2007 r., 10-proc. podatek od przychodu z tytułu tej transakcji należy wpłacić i zadeklarować w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia. Zasada ta nie odnosi się jednak do podatników, którzy w tym samym terminie złożą oświadczenia o przeznaczeniu uzyskanych środków na cele mieszkaniowe określone w ustawie.
Reklama
– Gdy podatnik nie wydał wszystkich pieniędzy na realizację celów mieszkaniowych w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży, musi złożyć zeznanie oraz zapłacić podatek wraz z odsetkami najpóźniej następnego dnia po upływie 2-letniego terminu – wyjaśnia Rafał Sidorowicz.
Ekspert dodaje, że jeżeli podatnik nie rozliczy się w tym terminie, jego działanie może stanowić podstawę do wymierzenia przez urząd grzywny stosownie do postanowień kodeksu karnego skarbowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spełnione zostaną przesłanki do skutecznego złożenia zawiadomienia o tzw. czynnym żalu lub też naruszenie obowiązków podatkowych nie nastąpiło w okolicznościach wskazujących na umyślność zachowania podatnika.