Podatek Belki w najbliższym czasie nie zostanie zlikwidowany. Zmienią się zasady jego naliczania.
Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac związanych ze zniesieniem podatku od dochodów (przychodów) kapitałowych – poinformował resort w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20329/ 11). Stanowisko MF w sprawie pozostawienia tzw. podatku Belki zostaje utrzymane. Zmienią się jednak zasady rozliczania tego podatku.
Resort podkreślił, że na etapie uzgodnień międzyresortowych znajduje się projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W projekcie tym MF proponuje zmianę zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku dla niektórych dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych. Będzie to dotyczyło m.in. odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych, w tym lokat. Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego.