Od 1 stycznia 2012 r. zmienią się zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku od oszczędności na lokatach bankowych. Nie będzie można już uniknąć podatku Belki.
Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, opublikowany przez Ministerstwo Finansów.
Zgodnie z propozycjami resortu podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom będzie zaokrąglać się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Zasada ta nie obejmie m.in. przychodów z odsetek bankowych. W tym przypadku podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków od nich pobierane będzie zaokrąglać się do pełnych groszy w górę.
Według Ministerstwa Finansów dzięki dzisiejszym zasadom zaokrąglania podmioty świadczące usługi finansowe, głównie banki, oferują możliwość zakładania wielu lokat (dzielenie inwestowanych środków na kilka lokat), co powoduje, że bez względu na wielkość lokowanych środków nie są one opodatkowane.
Od początku przyszłego roku manewr z lokatami z dzienną kapitalizacją odsetek, a tym samym unikanie 19-proc. podatku (podatek Belki) straci rację bytu. Od każdej kwoty odsetek podatek będzie musiał być zapłacony.