PODATKI DOCHODOWE

I miejsce

Michał Dec KNDP

Doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy (KNDP). Wcześniej współpracował z kancelarią Ożóg i Wspólnicy. Ma 7-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, transakcji restrukturyzacyjnych (łączenia, podziały, aporty) oraz optymalizacji podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących opodatkowania dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Doświadczenie zdobywał również jako stażysta w międzynarodowych kancelariach prawnych (m.in. Salans) oraz w urzędzie skarbowym Bonn-Innenstadt.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna doceniła osiągnięcia oraz umiejętności w zakresie reprezentacji podatników przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących podatków dochodowych. W 2010 r. Michał Dec reprezentował podatników w sprawie korzystnie dla nich rozstrzygniętej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Precedensowy wyrok potwierdzał możliwość objęcia ulgą podatkową gruntu, na którym posadowiony jest budynek. W kolejnym wygranym wyroku WSA w Warszawie uznał stanowisko pełnomocnika podatnika w sprawie możliwości zakwalifikowania jako najmu udostępnienia strony internetowej prowadzonej przez osoby fizyczne dla celów reklamowych.

Do osiągnięć Michała Deca w 2010 r. należy również zaliczyć sukcesy w postępowaniach dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów.

II miejsce Michał Grzybowski Ernst & Young

III miejsce Artur Cmoch Grynhoff Woźny i Wspólnicy

VAT

I miejsce

Tomasz Michalik MDDP

Doradca podatkowy oraz partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy to specjalista od podatku od towarów i usług. Od 2004 r. jest również ekspertem sejmowej komisji finansów publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacjach. Jego dotychczasowe osiągnięcia w zakresie VAT zostały docenione w międzynarodowych rankingach Chamber’s Global, International Tax Review oraz The European Legal 500. Jest również autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym komentarza do ustawy o VAT, który doczekał się już sześciu wydań.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna „DGP” przyznała Tomaszowi Michalikowi największą liczbę punktów przede wszystkim za wystąpienie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. akt C-222/09 Kronospan) w sprawie, której konsekwencje dotyczą nie tylko polskich podatników, ale również podatników w pozostałych państwach Unii Europejskiej.

Trybunał orzekł, że świadczenie usług polegających na wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ochrony środowiska i techniki przez inżynierów mających przedsiębiorstwo w jednym z państw członkowskich na zlecenie i na rzecz usługobiorcy z siedzibą w innym państwie członkowskim powinno był kwalifikowane jako usługi inżynierów w rozumieniu art. 9 ust. 2e VI Dyrektywy.

Wyrok Trybunału nie jest pierwszym w polskiej sprawie, ale jest pierwszym, którego konsekwencje rozciągają się na wszystkie państwa wspólnotowe. W efekcie było to wydarzenie bez precedensu. Co więcej, stopień skomplikowania sprawy był duży, co wymagało od doradcy podatkowego reprezentującego podatnika w tej sprawie nieprzeciętnego wysiłku, wiedzy i umiejętności.

Kapituła wzięła również pod uwagę inne osiągnięcia Tomasza Michalika. W 2010 r. skutecznie prowadził wiele postępowań, które zakończyły się pozytywnymi dla podatników rozstrzygnięciami sądów administracyjnych w zakresie VAT. Chodzi m.in. o wyrok dotyczący koncepcji świadczenia złożonego dla celów VAT. WSA uznał, że dostawa sprzętu medycznego wraz z wykonywaniem prac adaptacyjnych budynku powinny być uznane za jednolite świadczenie, a co za tym idzie traktowane dla celów VAT jako jedna dostawa, podlegająca opodatkowaniu jedną, preferencyjną stawką VAT, właściwą dla dostawy sprzętu medycznego.

Tomasz Michalik, jako doradca podatkowy, wygrał też spory sądowe przed WSA i NSA dotyczące: zastosowania stawki 0 proc. VAT w eksporcie towarów, których wywóz poza terytorium UE nastąpił z terytorium innego niż Polska kraju członkowskiego, rozliczania VAT leasingu finansowego.

Ponadto doradzał organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w kwestiach związanych z obroną przed nałożeniem VAT na opłaty pobierane za korzystanie z praw do utworów. Miało to związek z niezgodnością polskich przepisów z regulacjami wspólnotowymi.

II miejsce Jerzy Martini Baker & McKenzie

III miejsce ex aequo

● Krzysztof Sachs Ernst & Young ● Andrzej Nikończyk KNDP

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE

I miejsce

Dr Janusz Fiszer White & Case

Doradca podatkowy, radca prawny, partner w międzynarodowej firmie prawniczej White & Case, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), a od 2007 r. również docent. Był wielokrotnie nagradzany w poprzednich edycjach rankingu „DGP” w kategoriach: międzynarodowe prawo podatkowe, fuzje i przejęcia oraz optymalizacje podatkowe. Dr Janusz Fiszer jest cenionym doradcą podatkowym w kraju i Europie, co znajduje potwierdzenie nie tylko w polskich, ale również międzynarodowych rankingach i zestawieniach: Chambers Europe oraz World Tax.

Uzasadnienie wyboru

Dr Janusz Fiszer pracował nad wieloma transakcjami z zastosowaniem międzynarodowego prawa podatkowego, jako przewodniczący zespołu, który tworzyli również: Marcin Panek i Grzegorz Jukiel. W sprawach tych chodziło między innymi o wykorzystanie struktur z zastosowaniem przepisów wielu państw. Szczegóły spraw zostały podane wyłącznie do wiadomości redakcji.

Kapituła, przyznając punkty za osiągnięcia dr. Janusza Fiszera, wzięła pod uwagę przede wszytskim skomplikowany charakter spraw, ich wagę merytoryczną oraz skutki dla klientów.

II miejsce Sławomir Boruc Baker & McKenzie

III miejsce Jarosław Bieroński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

I miejsce

Dorota Szubielska CHADBOURNE & PARKE

Doradca podatkowy, radca prawny, partner w Kancelarii Chadbourne & Parke LLP. Doceniana w rankingach i zestawieniach międzynarodowych: Chambers Global, Chambers Europe, PLC Which Lawyer?, oraz krajowych, w tym przez „DGP”.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna doceniła osiągnięcia mec. Doroty Szubielskiej w zakresie doradztwa w sprawach podatku od nieruchomości w 2010 r. Doradzała w wielu sprawach, w tym precedensowych, w związku z podatkiem od nieruchomości w odniesieniu do budowli wyposażonych w specjalistyczne urządzenia, w szczególności w związku z klasyfikacją podatkową takich budowli. Spośród spraw w zakresie podatku od nieruchomości opodatkowanie budowli budzi najwięcej problemów oraz wątpliwości. Dorota Szubielska doradzała podatnikom m.in. w sprawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych, budowli energetycznych, budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych, stacji narciarskich i kolei linowych.

II miejsce Adam Hellwig PwC

III miejsce Mirosław Gieras Deloitte