Za najlepsze firmy doradztwa podatkowego w 2010 roku uznaliśmy: KPMG, Grupę Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Grant Thornton Frąckowiak oraz Doradztwo Podatkowe Ewa Graczyk i Dariusz Graczyk. O zwycięstwie decydowały wyniki firm, czyli przychody, liczba doradców i osób z innymi uprawnieniami do doradztwa, liczba klientów i wygranych spraw sądowych.

Za najskuteczniejsze uznaliśmy firmy doradztwa podatkowego z największymi osiągnięciami w 2010 roku. Wśród spółek zaliczanych do wielkiej czwórki zwycięzcą zostało PwC. Wśród firm dużych wygrał MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Ze średnich firm najskuteczniejsze było Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe. Wśród najmniejszych zwyciężyła Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz.

Nagrodziliśmy też najlepszych doradców podatkowych. W kategorii VAT zwyciężył Tomasz Michalik z MDDP, a w podatkach dochodowych Michał Dec z KNDP. W międzynarodowym prawie podatkowym wygrał dr Janusz Fiszer z White & Case. Najlepszym w optymalizacjach podatkowych został Jarosław Koziński z Ernst & Young, a w fuzjach i przejęciach Piotr Wysocki z Baker & McKenzie. W sporach przed sądami triumfował Jerzy Martini, a w podatkach i opłatach lokalnych Dorota Szubielska.