Do 31 marca podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia) mają obowiązek złożyć deklarację CIT-8. Dotyczy to jednak tylko tych podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czyli zakończył się 31 grudnia 2010 r.

Jak mówi Łukasz Kosonowski, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, obowiązek złożenia zeznania CIT-8 dotyczy również tych podatników, którzy w ubiegłym roku podatkowym nie osiągnęli żadnego przychodu.

Zdaniem eksperta obowiązek złożenia deklaracji jest odrębny od obowiązku zapłaty podatku. Potwierdza to zresztą pośrednio sama nazwa deklaracji CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, która wskazuje, że do jej złożenia zobowiązani są również ci podatnicy, którzy wykazali stratę podatkową.

– Obowiązek złożenia CIT-8 będą mieli również podatnicy, którzy za ubiegły rok nie wykazali żadnego przychodu ani żadnych kosztów. Złożą oni deklaracje zerowe – dodaje.

Nie wszystkie podmioty będące podatnikami CIT muszą składać roczny CIT-8. Zwolnienia określa art. 6 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Ważne!

CIT-8 nie będą musieli składać podatnicy zwolnieni z podatku, uzyskujący przychody, do których nie ma zastosowania ustawa o CIT, czy niektórzy podatnicy niemający siedziby w Polsce