Zeznanie PIT-38 składają podatnicy, którzy uzyskali przychód z transakcji giełdowych oraz obrotu udziałami w spółkach kapitałowych

W zeznaniu PIT-38 rozlicza się uzyskane dochody i poniesioną stratę m.in. z inwestycji giełdowych (np. z akcji, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych papierów wartościowych notowanych na giełdzie, a także z instrumentów pochodnych, w tym transakcji dokonywanych na rynku walutowym). W tej deklaracji rozlicza się również dochody i straty z odpłatnego zbycia papierów wartościowych dokonywanych poza rynkiem giełdowym uzyskanych na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć PIT-38