PIT 2010: Osoby niepełnosprawne w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogą odliczyć od dochodu wydatki związane z przewozem na zabiegi lecznicze.
Wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ustawodawca podzielił na dwie grupy. Pierwsza grupa zawiera wydatki nielimitowane, a odliczeniu podlega cała kwota wydatkowana na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego. Do tej grupy zaliczają się także przewozy innymi odpłatnymi środkami transportu osób niepełnosprawnych, ale tylko zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16.
– Takie wydatki powinny zostać udokumentowane fakturą lub rachunkiem – podpowiada Radosław Druć, konsultant podatkowy w TPA Horwath.