Koszt zabiegu operacyjnego można rozliczyć w ramach wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne w PIT 2010.
Jeżeli zabieg chirurgiczny jest konieczny do przeprowadzenia rehabilitacji pacjenta, to jego koszt można odliczyć od dochodu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 marca 2011 r.
W rozpatrywanej sprawie podatnik uległ wypadkowi samochodowemu. Po zabiegu operacyjnym i rehabilitacji konieczne okazało się przeprowadzenie operacji endoprotezoplastyki stawu. Podatnik miał fakturę z wyszczególnieniem kosztu samej endoprotezy oraz kosztu przeprowadzenia zabiegu. Uzyskał też orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.