Osoby niepełnosprawne lub te, na których utrzymaniu są niepełnosprawni członkowie rodziny, mogą od dochodu odliczyć wydatki na leki. W zeznaniu uwzględnia się tylko kwotę wydaną na medykament przekraczającą 100 zł.
Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wynika, że osoba niepełnosprawna, w ramach ulgi podatkowej, ma możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków.
Joanna Patyk, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej Tax & Business, zwraca uwagę, że przy ustalaniu wysokości ulgi na leki należy uwzględnić obowiązujące ograniczenia. Ulga przysługuje bowiem od nadwyżki faktycznie poniesionych miesięcznych wydatków na zakup lekarstw ponad 100 zł.