Osoby niepełnosprawne lub te, na których utrzymaniu są niepełnosprawni członkowie rodziny, mogą od dochodu odliczyć wydatki na leki. W zeznaniu uwzględnia się tylko kwotę wydaną na medykament przekraczającą 100 zł.
Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wynika, że osoba niepełnosprawna, w ramach ulgi podatkowej, ma możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków.
Joanna Patyk, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej Tax & Business, zwraca uwagę, że przy ustalaniu wysokości ulgi na leki należy uwzględnić obowiązujące ograniczenia. Ulga przysługuje bowiem od nadwyżki faktycznie poniesionych miesięcznych wydatków na zakup lekarstw ponad 100 zł.
– Gdy podatnik w danym miesiącu wydał na lekarstwa kwotę mniejszą lub równą 100 zł – ulga nie przysługuje – ostrzega Joanna Patyk.
Nasza rozmówczyni dodaje, że w sytuacji gdy oboje małżonkowie są osobami niepełnosprawnymi, ulga na lekarstwa przysługuje każdej osobie niepełnosprawnej. W stosunku do każdej z osób niepełnosprawnych odrębnie ustalana będzie kwota 100 zł.
– Ulga na leki przysługuje tylko na zakup lekarstw, których stosowanie na stałe lub czasowo zleci lekarz specjalista – przypomina Joanna Patyk.
W indywidualnych interpretacjach minister finansów podkreśla, że takie środki medyczne, jak: suplementy diety, środki opatrunkowe, cewniki, strzykawki do podawania zmiksowanego jedzenia, igły, wenflony, zestaw do przetłaczania płynów lub produkty bezglutenowe, nie mieszczą się w pojęciu leku w rozumieniu prawa farmaceutycznego.
– Wysokość wydatków na lekarstwa powinna, zgodnie ze stanowiskiem fiskusa, wynikać z faktury VAT – zauważa Joanna Patyk.
Według eksperta taki wymóg nie wynika wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istnieją jednak wyjaśnienia organów podatkowych, zgodnie z którymi paragon nie jest dokumentem uprawniającym do ulgi, gdyż nie wskazuje osoby, która dokonała zakupu.
Warto wiedzieć, że urząd skarbowy może skontrolować osoby, które w zeznaniu podatkowym odliczyły wydatki poniesione na leki. W takim przypadku urzędnik może poprosić podatnika o zaświadczenie od lekarza specjalisty, że musi przyjmować dany lek stale lub czasowo. Zapewne urzędnik będzie też chciał obejrzeć dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków i ich wysokość.
27 dni zostało na rozliczenie PIT za 2010 rok
PRZYKŁAD
Jak wyliczyć kwotę, którą można ująć w zeznaniu w związku z zakupem leków
Podatniczka od 10 lat jest osobą niepełnosprawną. Jest po dwóch zawałach i na stałe przyjmuje leki na serce zlecone przez lekarza specjalistę. W 2010 roku w miesiącach od stycznia do maja wydała na leki po 350 zł (za każdy miesiąc). W okresie czerwiec – sierpień były to kwoty: 85 zł, 97 zł i 76 zł. Od września do grudnia wydatki te wynosiły po 155 zł w każdym miesiącu. Jaką kwotę podatniczka odliczy w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Od dochodu będzie można odliczyć 1470 zł. Za okres styczeń – maj odliczenie wynosi 1250 zł (5 miesięcy x 250 zł). Za czerwiec, lipiec, sierpień odliczenie nie przysługuje, bo wydatki w tych miesiącach nie przekroczyły 100 zł. Kwota do odliczenia za czas od września do grudnia to 220 zł (4 miesiące x 55 zł).