Sposób postępowania w sytuacji błędnego wystawienia PIT-11 zależy od przyczyny pomyłki. Jak tłumaczy Paweł Małecki, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, w sytuacji gdy płatnik rozliczył prawidłowo podatnika i pobrał zaliczkę we właściwej wysokości, a tylko informacja PIT-11 zawiera błędy, należy wystawić ponownie PIT-11 z poprawnymi wartościami, wysyłając ją do podatnika i właściwego urzędu skarbowego. Identycznie postąpimy, gdy deklaracja PIT-11 zawiera błędy formalne, np. niepełny adres lub nieprawidłowy NIP podatnika.

– Korekty te wykonywane są analogicznie do korekt innych deklaracji – wyjaśnia Paweł Małecki.

Może się również zdarzyć sytuacja, w której podatnik pobrał zaliczkę w nieprawidłowej wysokości, sporządził PIT-11 i dopiero wtedy zorientował się, że popełnił błąd.

– Jeśli zaliczka została pobrana w kwocie wyższej niż należna, to korekta PIT-11 nie będzie konieczna. Podatnik odzyska sam nadpłacony podatek w zeznaniu rocznym – uważa Paweł Małecki.

Według eksperta w znacznie gorszej sytuacji jest płatnik, który pobrał za małą zaliczkę. Wtedy płatnik powinien skorygować zbiorczą deklarację PIT-4R i wpłacić zaliczkę w prawidłowej wysokości wraz z odsetkami za okres, w którym wpłata była zaniżona.

– Płatnik ma wtedy regres w stosunku do podatnika i winien od niego ten podatek odzyskać. Koryguje on jednocześnie deklarację PIT-11 podatnika – stwierdza Paweł Małecki.

Analogicznie postępujemy, gdy doszło do nieprawidłowego obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne pracownika, wskutek czego doszło do wykazania błędnej podstawy opodatkowania PIT. Również wtedy konieczne jest sporządzenie przez pracodawcę korekty przekazanej wcześniej informacji PIT-11.

Nasz rozmówca wyjaśnia też, że gdyby po dokonaniu korekty okazało się, że pracownik powinien zwrócić pracodawcy część wypłaconego wcześniej wynagrodzenia (np. z tytułu zapłaty finansowanych przez pracownika składek), a pracodawca (również były pracodawca) zaniechał dochodzenia takiego zwrotu (zwolnił pracownika z długu), wówczas pracownik uzyska przychód podatkowy. Tak będzie też, gdy płatnik zrezygnuje z egzekucji niepobranego od pracownika podatku.

Ważne!

Na podstawie wystawionej przez płatnika informacji PIT-11 o dochodach i zaliczkach podatnik wypełnia zeznanie roczne