Płatnik, który popełnił błąd w PIT-11, może go poprawić. Skorygowaną informację trzeba wysłać jeszcze raz do podatnika i urzędu skarbowego.
Sposób postępowania w sytuacji błędnego wystawienia PIT-11 zależy od przyczyny pomyłki. Jak tłumaczy Paweł Małecki, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, w sytuacji gdy płatnik rozliczył prawidłowo podatnika i pobrał zaliczkę we właściwej wysokości, a tylko informacja PIT-11 zawiera błędy, należy wystawić ponownie PIT-11 z poprawnymi wartościami, wysyłając ją do podatnika i właściwego urzędu skarbowego. Identycznie postąpimy, gdy deklaracja PIT-11 zawiera błędy formalne, np. niepełny adres lub nieprawidłowy NIP podatnika.
– Korekty te wykonywane są analogicznie do korekt innych deklaracji – wyjaśnia Paweł Małecki.