Warto poinformować urząd skarbowy, że zeznanie podatkowe zostało sporządzone bez informacji PIT-11.
Osoby pracujące na etacie czy uzyskujące przychody na podstawie umów cywilnoprawnych sporządzają swoje roczne zeznanie podatkowe na podstawie przesłanej przez płatnika informacji PIT-11. Zdarza się jednak, że imienna informacja o wysokości dochodu do podatnika nie dociera. Nie zwalnia to podatnika z obowiązku złożenia rocznego zeznania, przy czym może on mieć problem z prawidłowym rozliczeniem dochodu.
Zdaniem Grażyny Nelip, doradcy podatkowego Tax-Net, sytuacją najmniej komfortową jest brak PIT-11 w sytuacji, gdy podatnik świadczył pracę na podstawie umowy o pracę.