Warto poinformować urząd skarbowy, że zeznanie podatkowe zostało sporządzone bez informacji PIT-11.
Osoby pracujące na etacie czy uzyskujące przychody na podstawie umów cywilnoprawnych sporządzają swoje roczne zeznanie podatkowe na podstawie przesłanej przez płatnika informacji PIT-11. Zdarza się jednak, że imienna informacja o wysokości dochodu do podatnika nie dociera. Nie zwalnia to podatnika z obowiązku złożenia rocznego zeznania, przy czym może on mieć problem z prawidłowym rozliczeniem dochodu.
Zdaniem Grażyny Nelip, doradcy podatkowego Tax-Net, sytuacją najmniej komfortową jest brak PIT-11 w sytuacji, gdy podatnik świadczył pracę na podstawie umowy o pracę.
– W tym wypadku niezwykle trudno będzie określić podatnikowi prawidłowe kwoty do wykazania w rozliczeniu rocznym, gdyż oprócz podstawy do opodatkowania powinen również rozliczyć składki na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne, które pracodawca ma obowiązek pokazać w PIT- 11 – wskazuje nasza rozmówczyni.
Informacje w zakresie składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne znajdują się na formularzach ZUS RMUA, które powinien otrzymywać pracownik. W przypadku ich braku można wystąpić do ZUS z wnioskiem o udzielenie informacji o zapłaconych składkach.
Jeżeli wezwania wysyłane do pracodawcy nie przynoszą żadnych efektów, trzeba wykazać wynagrodzenie w rozliczeniu rocznym.
– Jeżeli urząd otrzymał PIT-11 od pracodawcy, to w trakcie weryfikacji prawidłowości złożonego zeznania będzie w stanie dokonać korekty rozliczenia na podstawie danych, które znajdują się w urzędzie skarbowym – podkreśla Grażyny Nelip.
Wynika to z tego, że przepisy pozwalają urzędnikom na samodzielne poprawianie części błędnych pozycji zeznania. W takim przypadku organ podatkowy dokonuje korekty deklaracji rocznej, a tym samym zostają wprowadzone odpowiednie poprawki lub następuje uzupełnienie braków.
– Możliwość dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień istnieje tylko wówczas, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku bądź też zmiana wysokości straty w następstwie tej korekty nie jest wyższa niż 1 tys. zł – podkreśla nasza rozmówczyni.
W przeciwnym wypadku urząd musi wezwać podatnika w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających. Grażyna Nelip radzi, aby składając roczne zeznanie, w takiej sytuacji dołączyć do niego informacje, że dochody rozliczone zostały bez PIT-11.
14 dni zostało na rozliczenie PIT za 2010 rok