Udział w imprezie integracyjnej nie stanowi przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uznał, że w przypadku gdy pracodawca nie jest w stanie określić, którzy pracownicy przyszli na imprezę oraz jakie spożywali posiłki, nie można im przypisać przychodu opodatkowanego PIT. Sąd dokonując wykładni art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), stwierdził, że przychód z nieodpłatnych świadczeń powstanie jedynie, gdy pracownik otrzyma świadczenie.
Wyrok jest korzystny nie tylko dla pracowników, ale też dla pracodawców organizujących imprezy integracyjne. Nie muszą oni jako płatnicy pobierać zaliczek na PIT.
Skarżąca spółka podkreślała, że nie można określić przychodu u pracowników, gdyż nie jest prowadzona żadna ewidencja osób uczestniczących w imprezie oraz ewidencja, z której wynika, kto i ile zjadł i wypił.
Jeśliby uznać stanowisko fiskusa za prawidłowe, to każde postawienie nieodpłatnych świadczeń do dyspozycji pracowników należałoby uznać za ich przychód i opodatkować.
– Przychód powstałby zatem np. u osób, które mogły iść do muzeum przy okazji Nocy Muzeów lub gdy pracodawca zafundował pracownikom pączki w tłusty czwartek – argumentował pełnomocnik spółki.
Z przepisów ustawy o PIT nie wynika, że świadczenia postawione do dyspozycji pracowników będą stanowić ich przychód. Nie można uznać, że zaproszenie pracownika na imprezę integracyjną jest przesłanką świadczącą o powstaniu u niego przychodu.
Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT III SA/Wa 1154/10