Wydatki prawnika na imprezy integracyjne mają charakter reprezentacyjny i nie mogą być odliczone od przychodu – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.
Pytanie zadał prawnik, który planował uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez samorządy zawodowe doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów. Sądził, że wydatki, które poniesie z tego tytułu, będzie mógł odliczyć od przychodu z działalności gospodarczej.
Argumentował, że dzięki temu wymieni z innymi ekspertami swoje doświadczenia zawodowe, nawiąże nowe kontakty, a to przełoży się na jego większe przychody. Nie tylko bowiem będzie mógł pozyskać zlecenia od innych doradców podatkowych bądź prawników, ale też sam może delegować na nich zadania w innych miejscowościach, co zaoszczędzi mu kosztów podróży.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie miał jednak wątpliwości, że wydatki na takie spotkania to koszty reprezentacji, których zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT nie można odliczyć od przychodu. Nawiązał do wyroku poszerzonego, 7-osobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 702/11). Wynikało z niego, że reprezentacja to każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia.
Taki właśnie charakter będzie miało uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych, w trakcie których podatnik chce w jak najlepszy sposób zaprezentować własne umiejętności – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 października 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.370.2018.1.DR