PIT 2010: Nie będzie zmiany przepisów precyzujących okres samotnego wychowywania dziecka na potrzeby rozliczeń PIT.
Samotne wychowywanie dziecka nie musi trwać przez cały rok podatkowy, aby można było obliczyć podatek na preferencyjnych zasadach, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20620).
Obowiązująca od początku roku nowelizacja ustawy o PIT doprecyzowała, że aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów trzeba faktycznie samotnie wychowywać dziecko. Przepisy nie wskazują jednak, przez jaką część roku należy samotnie wychowywać potomstwo, aby z referencyjnego rozliczenia skorzystać. Teoretycznie wystarczy być samotnym rodzicem przez jeden dzień w roku, o czym „DGP” wielokrotnie informował. Problem został poruszony w interpelacji (nr 20620), w której grupa posłów zwróciła się do Ministerstwa Finansów z pytaniem, czy zamierza poprawić przepisy w tym zakresie.