Małżonkowie, składając wspólny PIT, powinni złożyć go do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonka, który w zeznaniu będzie „podatnikiem”.
Zasady dotyczące właściwości organów podatkowych dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem są analogiczne do zasad obowiązujących osoby składające PIT indywidualnie.
– Decydując się na wspólne rozliczenie podatkowe, małżonkowie muszą w składanym zeznaniu wskazać osobę, która będzie występować w roli podatnika. Drugi z małżonków wypełni pozycje „małżonek” – podpowiada Katarzyna Tomalak, doradca podatkowy, menedżer w Ernst & Young, biuro we Wrocławiu.