Zasady dotyczące właściwości organów podatkowych dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem są analogiczne do zasad obowiązujących osoby składające PIT indywidualnie.

– Decydując się na wspólne rozliczenie podatkowe, małżonkowie muszą w składanym zeznaniu wskazać osobę, która będzie występować w roli podatnika. Drugi z małżonków wypełni pozycje „małżonek” – podpowiada Katarzyna Tomalak, doradca podatkowy, menedżer w Ernst & Young, biuro we Wrocławiu.

Ekspert dodaje, że wspólne zeznanie powinno zostać złożone do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tego z małżonków, który w zeznaniu zostanie wskazany jako „podatnik”.

– Miejsce zamieszkania nie zawsze jest tożsame z miejscem zameldowania. Zeznanie powinniśmy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – przypomina Katarzyna Tomalak.

Przykładowo – jak wskazuje nasza rozmówczyni – Rafał Kot jest zameldowany w Katowicach, a jego małżonka Ola Kot w Radomiu. Pan Rafał dostał kontrakt w Warszawie i tam wynajął mieszkanie. Pani Ola podjęła pracę w Krakowie i również wynajęła tam mieszkanie. Małżonkowie chcą rozliczyć się wspólnie. Swoje zeznanie powinni złożyć do jednego urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pana Rafała lub pani Oli – tj. albo w Warszawie, albo w Krakowie – w zależności od tego, czy w zeznaniu jako „podatnik” wskazany zostanie pan Rafał, czy pani Ola.

– Wybierając urząd właściwy dla jednego z małżonków, możemy jednocześnie (chociaż nie jest to wymagane) zawiadomić o dokonanym wyborze drugi z urzędów – mówi Katarzyna Tomalak.

Pozwoli to uniknąć wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących przyczyn niezłożenia zeznania w urzędzie właściwym dla drugiego z małżonków.