Przepisy dotyczące ulgi meldunkowej nie obejmują przychodów ze sprzedaży gruntu. Nie trzeba tego tłumaczyć w interpretacji ogólnej.
Taką informację otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów. Szkoda tylko, że część urzędów skarbowych (podległych MF) nie potrafi w tak jednoznaczny sposób zinterpretować przepisów ustawy o PIT obowiązujących w latach 2007 – 2008.
Jak pisaliśmy w „DGP” z 25 lutego, część urzędów skarbowych każe podatnikom płacić PIT od gruntu związanego ze sprzedawanym domem. Jednak gdy podatnik sprzedaje mieszkanie, udział w gruncie przypisany do tego lokalu jest z PIT zwolniony. Urzędnicy stosują takie zasady, gdy podatnicy korzystają z ulgi meldunkowej przy zbyciu nieruchomości.