Zasady rozliczeń, wysokość podatku oraz możliwość skorzystania z ulg w PIT za 2010 rok przy sprzedaży nieruchomości zależą od tego, kiedy mieszkanie lub dom zostały nabyte.
Podatnik, który sprzedał mieszkanie lub dom przed upływem pięciu lat od nabycia, uzyskuje przychód, który trzeba opodatkować PIT i wykazać przed urzędem skarbowym.
W wyniku zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) do transakcji zbycia nieruchomości stosuje się trzy reżimy opodatkowania. Każdy z nich zależy od tego, kiedy daną nieruchomość nabyliśmy. Ważny jest zatem moment m.in. kupna, wybudowania, otrzymania w darowiźnie bądź spadku, a nie dzień, kiedy sprzedajemy nieruchomość.
Kluczowe dla prawidłowego rozliczenia z fiskusem będą trzy okresy obowiązywania ustawy o PIT: do 31 grudnia 2006 r., od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz od 1 stycznia 2009 r.
W przypadku sprzedaży: nieruchomości lub udziału w niej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa wieczystego użytkowania gruntu trzeba odprowadzić podatek do urzędu skarbowego.
– Przy sprzedaży nieruchomości zakupionej przed 1 stycznia 2007 r. podatek wynosi 10 proc. przychodu ze sprzedaży – stwierdza Anna Trembasiewicz, ekspert w Auxilium, biuro w Łodzi.
Ekspert dodaje, że jeżeli sprzedana nieruchomość została kupiona w okresie 2007 – 2008, należy zapłacić podatek w wysokości 19 proc. dochodu, obliczonego jako różnicę przychodu uzyskanego ze sprzedaży i kosztów nabycia lub wytworzenia nieruchomości powiększonych o udokumentowane nakłady zwiększające jej wartość.
Ustawa o PIT przewiduje zwolnienia z opłacania podatku. Zwolnienie obejmuje wszystkie nieruchomości sprzedane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Ponadto dla nieruchomości nabytych w okresie 2007 – 2008 istnieje możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej.
– Uniknąć podatku w ten sposób mogą podatnicy, którzy byli zameldowani na pobyt stały w sprzedanej nieruchomości przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą jej zbycia – podpowiada nasza rozmówczyni.
Natomiast w odniesieniu do nieruchomości nabytych lub wytworzonych od 1 stycznia 2009 r. zwolnienie obejmie podatników, którzy w ciągu dwóch lat od daty zbycia nieruchomości przeznaczą środki otrzymane z jej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe i złożą w urzędzie skarbowym stosowane oświadczenie. Jest to ulga mieszkaniowa.
Podobne – choć nie identyczne – zwolnienie z PIT ma zastosowanie przy zbyciu nieruchomości nabytych do końca 2006 r. Warto też wiedzieć, że osoby, które do 31 grudnia 2006 r. otrzymały mieszkanie lub dom w spadku bądź darowiźnie, przy ich sprzedaży nie zapłacą podatku, nawet jeśli sprzedaż następuje przed upływem pięciu lat.
Ważne!
Sprzedaż nieruchomości nabytej do końca 2006 roku trzeba wykazać w PIT-23. Sprzedaż domu lub mieszkania z lat 2007 – 2008 uwzględnia się w PIT-36, PIT-36L, PIT-38. Na transakcje zbycia nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r. przewidziano PIT-39
19 dni zostało na rozliczenie PIT za 2010 rok