Podatnik, który sprzedał mieszkanie lub dom przed upływem pięciu lat od nabycia, uzyskuje przychód, który trzeba opodatkować PIT i wykazać przed urzędem skarbowym.

W wyniku zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) do transakcji zbycia nieruchomości stosuje się trzy reżimy opodatkowania. Każdy z nich zależy od tego, kiedy daną nieruchomość nabyliśmy. Ważny jest zatem moment m.in. kupna, wybudowania, otrzymania w darowiźnie bądź spadku, a nie dzień, kiedy sprzedajemy nieruchomość.

Kluczowe dla prawidłowego rozliczenia z fiskusem będą trzy okresy obowiązywania ustawy o PIT: do 31 grudnia 2006 r., od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz od 1 stycznia 2009 r.

W przypadku sprzedaży: nieruchomości lub udziału w niej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa wieczystego użytkowania gruntu trzeba odprowadzić podatek do urzędu skarbowego.

– Przy sprzedaży nieruchomości zakupionej przed 1 stycznia 2007 r. podatek wynosi 10 proc. przychodu ze sprzedaży – stwierdza Anna Trembasiewicz, ekspert w Auxilium, biuro w Łodzi.

Ekspert dodaje, że jeżeli sprzedana nieruchomość została kupiona w okresie 2007 – 2008, należy zapłacić podatek w wysokości 19 proc. dochodu, obliczonego jako różnicę przychodu uzyskanego ze sprzedaży i kosztów nabycia lub wytworzenia nieruchomości powiększonych o udokumentowane nakłady zwiększające jej wartość.

Ustawa o PIT przewiduje zwolnienia z opłacania podatku. Zwolnienie obejmuje wszystkie nieruchomości sprzedane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Ponadto dla nieruchomości nabytych w okresie 2007 – 2008 istnieje możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej.

– Uniknąć podatku w ten sposób mogą podatnicy, którzy byli zameldowani na pobyt stały w sprzedanej nieruchomości przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą jej zbycia – podpowiada nasza rozmówczyni.

Natomiast w odniesieniu do nieruchomości nabytych lub wytworzonych od 1 stycznia 2009 r. zwolnienie obejmie podatników, którzy w ciągu dwóch lat od daty zbycia nieruchomości przeznaczą środki otrzymane z jej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe i złożą w urzędzie skarbowym stosowane oświadczenie. Jest to ulga mieszkaniowa.

Podobne – choć nie identyczne – zwolnienie z PIT ma zastosowanie przy zbyciu nieruchomości nabytych do końca 2006 r. Warto też wiedzieć, że osoby, które do 31 grudnia 2006 r. otrzymały mieszkanie lub dom w spadku bądź darowiźnie, przy ich sprzedaży nie zapłacą podatku, nawet jeśli sprzedaż następuje przed upływem pięciu lat.

Ważne!

Sprzedaż nieruchomości nabytej do końca 2006 roku trzeba wykazać w PIT-23. Sprzedaż domu lub mieszkania z lat 2007 – 2008 uwzględnia się w PIT-36, PIT-36L, PIT-38. Na transakcje zbycia nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r. przewidziano PIT-39

19 dni zostało na rozliczenie PIT za 2010 rok