Zasady rozliczeń, wysokość podatku oraz możliwość skorzystania z ulg w PIT za 2010 rok przy sprzedaży nieruchomości zależą od tego, kiedy mieszkanie lub dom zostały nabyte.
Podatnik, który sprzedał mieszkanie lub dom przed upływem pięciu lat od nabycia, uzyskuje przychód, który trzeba opodatkować PIT i wykazać przed urzędem skarbowym.
W wyniku zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) do transakcji zbycia nieruchomości stosuje się trzy reżimy opodatkowania. Każdy z nich zależy od tego, kiedy daną nieruchomość nabyliśmy. Ważny jest zatem moment m.in. kupna, wybudowania, otrzymania w darowiźnie bądź spadku, a nie dzień, kiedy sprzedajemy nieruchomość.